INSPIRASJON

Ordet inspirasjon stammer fra orde IN - SPIRIT. Det vil si at når noe inspirerer og engasjerer oss er vi i kontakt med vår "spirit" eller sjel om du vil.  Det å vite hva som inspirerer deg, er det samme som å ha sjelskontakt, å nære den sjelelige delen av oss er minst like viktig som å nære den fysiske delen, det er bare ikke noe vi tenker på å gjøre så ofte. Sjelen kan næres av alle sansene, gjennom smak, lukt, lyd/musikk, bilder eller via mennesker og følelser osv. På denne siden ønsker vi å dele vi litt av det som inspirerer oss i håp om at det kan inspirere deg!

Inspirerende mennesker

Noen ganger kan vi tro vi ikke har mulighet for endring, eller forbedring av livet vårt. Da kan det være ekstra fint å bli inspirert av andre mennesker som på forskjellige måter har forbedret sine liv.

https://www.youtube.com/watch?v=Gv3vEXy_EwU
https://www.youtube.com/watch?v=bIXOo8D9Qsc

Helse og mat

Kroppen er din eldste og kjæreste venn. Hvordan vi behandler og nærer den påvirker hele vår eksistens. Inspirer kroppen din, og den vil inspirere deg tilbake!

http://www.rebootwithjoe.com/
http://www.mercola.com/

Yoga hjemme

Noen ganger kan det kan være enklest å praktisere der du er. Her er noen lenker vi anbefaler.

http://www.youtube.com/watch?v=TyqHraoVSDA&index=5&list=PL2DA147771542EFFD
http://www.yogaglo.com/
http://www.yogajournal.com/category/video/

Musikk til yoga

Mange spør oss hvilken musikk vi bruker i timene, så her er et lite utvalg.