Back to All Events

Tilbud om veiledningstimer yogalærer og veileder fra Haraldsplass diakonale høyskole, Trine Haugen


Yogalærer og veileder, Trine Haugen, kommer i høst til å tilby kyndige veiledningstimer i Living Yoga sine lokaler på Bønes.

Sliter du med stress, indre spenninger, overveldelse, eller har du mye indre dialog som stjeler krefter og får deg til å føle deg mindre verdt? Ender du ofte opp i situasjoner der det samme gjentar seg gang etter gang? Ønsker du å lære å være mer bevisst tilstede i livet ditt? Trenger du bare noen å snakke helt ærlig med, uten å måtte sortere ut? Ønsker du å bli bedre kjent med deg selv?

I dagens samfunn er det svært mange av oss som strever. Vi strever i det relasjonelle, og ikke minst strever vi i relasjonen til oss selv. Svært mange kjenner på en følelse av tomhet, ensomhet og kanskje av og til meningsløshet. Disse følelsene kommer ofte fra en dyp mangel på kontakt med vårt genuine selv.

I veiledning vil vi sammen forsøke å skape et rom av absolutt ikke-dømming, der du kan få lov å utforske tanker og følelser du har rundt de temaer du velger uten at du trenger å sortere det i bra eller dårlig, positivt eller negativt. Vi jobber utfra totalaksept av at det er som det er. Først når vi tåler oss selv akkurat som vi er kan vi bli frie mennesker. Men for å gjøre det må vi også ha tro på vårt eget iboende moralske kompass.

Mindfulness -basert veiledning er en type samtale der jeg som veileder forholder meg til deg som veisøker ut fra hvordan ting ER, for deg, akkurat her og nå, ikke hva du burde eller skulle. Vi benytter oss av kroppens iboende intelligens til å finne tilbake til oss selv. Jeg forsøker å hjelpe deg til å lytte dypt til din indre stemme.

Jeg brenner for at vi som mennesker skal få verktøy til å finne tilbake til en dyp relasjon til oss selv. Der vi slipper fri fra kritikerne, der alt føles romslig og åpent. Ved å gjenopprette kontakten med oss selv, kan vi slippe oss selv ut av det fengselet vi ofte befinner oss i som fores fra det som kan kalles kritikersystemet vårt.

Vi er alle formet av hva vi lærte som barn og unge om hvordan vi ble møtt, akseptert, sett: hvordan vi ble fortalt eller vist at vi var, hvordan vi skulle være, og ikke minst hvordan vi ikke skulle være. Som voksne kan dette ha blitt til sannheter om oss selv og verden rundt oss, som vi ubevisst bærer rundt på. På denne måten kan vi som voksne mennesker oppdage at vi egentlig ikke forholder oss til oss selv, livet vårt, eller mennesker rundt oss på en autonom måte, men mer ut fra tillærte reaksjonsmønster. Vi tar maskene på og skjuler oss for verden, og enda verre: våre nærmeste.

Følelser som overveldelse, tomhet, irritasjon, uro, skyld og skam er ofte tegn på at vi ikke lever autonomt og i kontakt med vår egen sannhet.

Jeg har en to-årig utdannelse som veileder fra Haraldsplass diakonale høyskole, i tillegg har jeg undervist yoga, og viktigere praktisert yoga i mange år. Jeg har også studert buddhistisk tankemåte i noen år nå, der et av de helt store prinsippene for å kunne utforske sitt indre er «self-compassion», dvs omsorg med seg selv. Jeg har også gått i ekstensiv gruppeterapeutiske prosesser som alle har vært svært viktige brikker i min indre reise. Jeg er nysgjerrig på deg, og som veileder har jeg alltid med meg følgende utsagn: «på seg selv kjenner man ingen andre».

Kontakt Trine på mail trine.haugen71@gmail.com  for å bestille time eller få mer informasjon.

Trine Haugen