Back to All Events

Living mindfull


Living mindful er en prosess som vil gå over 6 uker, med et ukentlig møte. Gruppen vil ikke være basert på undervisning, men mer samtale, utforskning og veiledning. Dette er for deg som ønsker å gå dypere inn i det å LEVE med bevisst tilstedeværelse i deg selv ute i verden. Vi øver oss på å observere oss selv (witnessing), våre tankemønstre og kroppsreaksjoner og hvordan disse omsettes i følelser for å lære oss selv bedre å kjenne. Vi bruker også det relasjonelle rommet som naturlig oppstår i en gruppe, fordi det så ofte er i relasjon til andre vi egentlig møter oss selv og våre egne mønster. Det er gjerne i det relasjonelle rommet vi blir slitne, selvkritiske, og føler oss mindre verdt. En gruppe er svært viktig for å forstå oss selv i samspill med andre mennesker. Med bevissthetstrening kan vi også etter hvert lære oss å regulere følelsene våre i møte med oss selv og andre på en mer hensiktsmessig måte. Vi vil se på og teste ut forskjellige verktøy vi kan bruke, og et av de vil være å praktisere radikalaksept for det som måtte oppstå. Bare med et åpent sinn kan vi ta imot oss selv og andre fullt ut, og leve et liv i indre frihet. Gruppen blir pålagt taushetsplikt for at det skal være et trygt rom for alle.

Trine Haugen er yogalærer, biolog og utdannet veileder ved Haraldsplass Diakonale Høgskolen. Hun har i årevis fordypet seg i Budhisme og dens filosofi rundt det vi i vesten kaller Mindfulness.