Back to All Events

Nattens drømmer - veivisere i livet


Nattens drømmer – veivisere i livet

Hvordan kan vi tolke og møte de symboler, historier og inntrykk som kommer til oss fra nattens

drømmer?

I vårt eget indre har vi en kilde til innsikt, bearbeiding og veiledning. Drømmene er som veivisere.

De har sitt eget symbolspråk der en del ligner eventyrenes og mytenes uttrykk. Det kan være

arketypiske bilder som f.eks. den indre kongen eller dronningen. Andre symboler er individuelle

og gir mening ut fra den situasjonen drømmeren befinner seg i.

Noen ganger kan vi ha en intuitiv forståelse av hva drømmen presenterer. Noen drømmer bærer i

seg en viten som ikke nødvendigvis skal tolkes, men heller tas imot som en erfaring

Drømmenes rike har mange lag. Når vi lytter til de, vil vi kunne oppdage skatter i vårt eget indre.

På kurset vil vi gjennomgå grunnleggende symbolforståelse, og utforske hvordan vi kan jobbe

videre med symboler og bilder som kommer til oss i drømmene. Det blir også meditasjon der vi

bruker symboler fra drømmene. Du vil få gode tips for å huske drømmene dine bedre. Underveis

vil vi bruke drømmer fra deltagerne som eksempler.

Har en først knekt koden for å forstå drømmene, åpner det indre landskapet seg, og kan være en

kilde til mening, indre næring og retning i livet. Å arbeide med drømmer kan påvirke hvordan vi

tenker om oss selv og det å være menneske.

Fredag 18-21

Lørdag 12-18 med en times lunsj underveis

For booking: https://app.acuityscheduling.com/schedule.php?owner=17862556&appointmentType=10687023

Kursleder: Kari Helena Skogseid har siden 1992 drevet en holistisk klinikk og et kurssenter med

stemmefrigjøring, meditasjon og drømmetolkning i Bergen sentrum. Hun har over flere år siden

1991 deltatt på ulike kursrekker innen meditasjon, energiforståelse, selvutvikling og terapeutisk

stemmebruk hos bl.a. Bob Moore og Audun Myskja. Kari Helena har også utdannelse fra

Complete Vocal Institute i København og The Naked Voice i England. Hun har i en årrekke deltatt

på kurs hos den franske sangeren og musikeren Gilles Petit som selv har reist mange år i India.

Kari Helena holder også kurs andre steder i landet.

Du finner mer informasjon på www.stemme-og-stillhet.no

Pris kr 1400,-

Earlier Event: August 27
Kurs i Mindfulness: